Loading...
Home| Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

 

HOUD ER REKENING MEE DAT UW GEBRUIK EN TOEGANG TOT ONZE DIENSTEN (HIERONDER GEDEFINIEERD) ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN ZIJN; ALS U NIET AKKOORD GAAT MET ALLE VOLGENDE, MAG U DE DIENSTEN OP GEEN ENKELE WIJZE GEBRUIKEN. Raadpleeg onze Privacyverklaring voor informatie over uw gegevensrechten en onze processen voor het verzamelen, gebruiken en delen van gegevens tijdens uw interactie met onze Services. DEZE WEBSITE (gezamenlijk "wij", "ons" of "onze" " DEZE WEBSITE " hierin), beheert verschillende websites (de "Sites"), mobiele applicaties (de "Apps") en winkels (elk een "Store" ), en gebruik maken van en/of deelnemen aan sociale-mediasites, digitale advertenties en e-mails (gezamenlijk de "Diensten"). Deze Gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”) en onze Privacyverklaring (die hierin door verwijzing zijn opgenomen), bevatten de regels en beperkingen die van toepassing zijn op uw gebruik van onze Diensten, en vormen een bindende overeenkomst tussen u en ons. Lees deze voorwaarden en onze privacyverklaring aandachtig door. Ze bevatten belangrijke informatie over de producten en/of Diensten die aan u worden geleverd en ons gebruik van bepaalde informatie.

 

Bedankt voor het gebruik van onze Diensten. Door gebruik te maken van onze Diensten en interactie te hebben met onze digitale activiteiten, inclusief onze Sites, Apps, sociale media en digitale advertenties, geeft u aan dat u akkoord gaat met deze Voorwaarden en onze Privacyverklaring. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden en privacyverklaring, mag u de diensten op geen enkele manier gebruiken of openen. We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, op elk moment delen van deze Voorwaarden te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Controleer deze Voorwaarden regelmatig op wijzigingen. Als u de Services blijft gebruiken na het plaatsen van wijzigingen in deze Voorwaarden (inclusief onze Privacyverklaring), geeft u aan dat u deze wijzigingen accepteert.

 

BEPERKINGEN OP HET GEBRUIK VAN MATERIALEN

De Services zijn eigendom van en worden door ons beheerd. Tenzij anderszins toegestaan door deze Voorwaarden, mag geen enkel materiaal van de Services of enige Site of App die eigendom is van, wordt beheerd door, in licentie wordt gegeven door of wordt beheerd door ons, worden gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, verzonden of gedistribueerd op enigerlei wijze, behalve dat u de Services voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik mag gebruiken, op voorwaarde dat u alle copyright- en andere eigendomsvermeldingen intact laat. Absoluut geen framing van deze Website of App is toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DEZE WEBSITE . U mag de diensten, updates of enig deel daarvan niet kopiëren, decompileren, reverse-engineeren, demonteren of proberen de broncode af te leiden, te wijzigen of er afgeleide werken van te maken. Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze juridische kennisgeving, wordt geen enkel recht of licentie op het materiaal, of enig deel daarvan, verleend of geïmpliceerd.

 

GEBRUIK VAN ONLINE HULPMIDDELEN

We kunnen online tools beschikbaar stellen die u op uw website of app kunt plaatsen om uw bezoekers toegang te geven tot onze website of app (elk, de "Tools"). Onder voorbehoud van uw naleving van deze Voorwaarden, verlenen wij u hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, persoonlijke, herroepbare licentie om de Tools op uw website of app te gebruiken en weer te geven. U mag de Tools voor geen enkel ander doel gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, en niets in deze Voorwaarden wordt geacht u enig recht, titel of belang in de Tools te verlenen. Daarnaast mag u niet: Gebruik de Tools om producten of diensten aan te bieden of te promoten of te verkopen, of gebruik de Tools op een andere manier in combinatie met andere producten of diensten die te koop zijn dan die van DEZE WEBSITE . Gebruik de Tools (of enige inhoud die wordt weergegeven in verband met of via deze) op een manier die kan worden opgevat als een goedkeuring door ons van een product, dienst, activiteit of merk op uw website of app. Plaats de Tools op een website of app die inhoud bevat die aanstootgevend, intimiderend, bedreigend, beledigend, discriminerend, vulgair, pornografisch of anderszins passend is, zoals door ons naar eigen goeddunken bepaald. Gebruik de Tools op een manier die verhindert dat de eindgebruiker van uw website of app rechtstreeks naar de betreffende pagina van onze Services linkt. We behouden ons het recht voor om op elk moment te stoppen met het verstrekken van Tools. We behouden ons verder het recht voor om u te bevelen het weergeven of anderszins gebruiken van Tools te staken, om welke reden dan ook en zonder aansprakelijkheid jegens u of een derde partij.

 

ACCOUNTS

Mogelijk moet u een account aanmaken en een wachtwoord opgeven om bepaalde functies van onze Services te gebruiken. U stemt ermee in om waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken, te onderhouden en bij te werken zoals gevraagd door de registratieprocessen. U mag zich niet voordoen als een persoon of entiteit of uw identiteit of band met een persoon of entiteit verkeerd voorstellen, inclusief het gebruik van de gebruikersnaam, het wachtwoord of andere accountgegevens van een andere persoon. U bent volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en uw account, en u bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten van u of iemand die uw account gebruikt. U stemt ermee in uw wachtwoord te beschermen tegen toegang door anderen. DEZE WEBSITE is niet verantwoordelijk voor enig verlies dat voortvloeit uit het ongeoorloofde gebruik van uw wachtwoord, met of zonder uw medeweten, en u stemt ermee in DEZE WEBSITE te vrijwaren en schadeloos te stellen voor verliezen opgelopen door DEZE WEBSITE of een andere partij doordat iemand anders uw account als gevolg van uw verzuim om redelijke zorg te gebruiken om uw wachtwoord te beveiligen.

 

WEBSITEBEWAKING

Wij en onze serviceproviders kunnen cookies, beacons, pixeltags, logbestanden en andere technologieën gebruiken om automatisch bepaalde informatie te verzamelen wanneer u onze Site, App, VIP-programma, Store of andere diensten gebruikt of interactie heeft met onze e-mails of advertenties op onze Site , onze App, VIP Programma, Store of andere websites of diensten. Een cookie is een klein gegevensbestand dat vanaf een webserver naar uw browser wordt gestuurd en op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De informatie die wij en onze providers verzamelen via cookies en andere technologieën, samen met informatie die we met hen delen, stellen ons of onze providers in staat u of uw apparaat te herkennen en advertenties aan u of uw apparaat te tonen. Deze technologieën kunnen ons bijvoorbeeld in staat stellen om automatisch informatie te verzamelen zoals uw IP-adres, geolocatiegegevens, unieke gebruikers-ID, apparaat-ID, mobiele advertentie-ID's, browsertype en -versie, tekenset, schermgrootte en -kleur, taal, model mobiele telefoon , besturingssysteem en versie, provider en internetprovider. Deze informatie: (1) stelt ons in staat om nauwkeurig en correct te betalen voor advertenties die namens ons zijn geplaatst (bijvoorbeeld een advertentie die u ertoe heeft gebracht een van onze producten te kopen of te downloaden) en betaald te worden wanneer u een advertentie op onze Services ziet; (2) helpt voorkomen dat u herhaaldelijk dezelfde advertenties ziet; (3) helpt bij het selecteren en weergeven van gerichte advertenties of andere inhoud op uw computer of apparaat (zoals op een site of sociale netwerkdienst die u bezoekt of een mobiele applicatie die u gebruikt) die voor u interessant kan zijn; en (4) helpt ons bij het meten en analyseren van interacties met onze advertenties en Services. We kunnen ook informatie verzamelen over uw gebruik van onze Services, zoals de tijd die u besteedt aan het gebruik van de Site of App, het aantal keren dat u terugkeert, of u doorklikt, links opent of doorstuurt, e-mails en advertenties, en andere gebruiksgegevens van de Dienst. Deze technologieën, zoals cookies, stellen ons ook in staat om uw bestelling bij te houden terwijl u winkelt op onze Site of App, om onze Site beter te maken, om onze Diensten te laten functioneren, om uw voorkeuren en instellingen te behouden, om verbeterde functies te bieden, om fraude te bestrijden, om geregistreerde gebruikers te herkennen wanneer ze een bezoek brengen, en om geregistreerde gebruikers te voorzien van informatie en advertenties die voor hen relevanter zijn. Als u zich bij ons registreert of bij ons bestelt, kunnen we ook cookies of andere technologieën gebruiken om informatie te controleren en bij te houden over hoe u onze Services gebruikt en wat u koopt. Als u zich niet bij ons registreert of bij ons koopt, kunnen we ook informatie over uw gebruik controleren en bijhouden om uw winkelervaring te verbeteren en u relevantere inhoud en advertenties te bieden. Raadpleeg onze privacyverklaring (die als onderdeel van deze overeenkomst is opgenomen) voor meer informatie over onze privacypraktijken en uw rechten.

 

INHOUD DOOR U GEPLAATST OF INGEDIEND

Op bepaalde pagina's van de Services kunt u tekst, foto's, video's, audio of andere inhoud ("Inhoud") plaatsen. Als u minderjarig bent, moet u toestemming hebben van uw ouder of wettelijke voogd voordat u Inhoud op de Services plaatst. U mag alleen inhoud plaatsen die u hebt gemaakt of waarvoor de eigenaar van de inhoud u toestemming heeft gegeven om te plaatsen. Als Inhoud de naam, gelijkenis, handtekening of andere identificeerbare kenmerken bevat die verband houden met een andere persoon dan uzelf (“Personen van derden”), moet u toestemming hebben van die persoon of, als die persoon minderjarig is, toestemming van de ouder of wettelijke voogd, voordat u de inhoud plaatst, inclusief de persona van derden. Mogelijk moet u een bewijs van dergelijke toestemming overleggen aan DEZE WEBSITE . U mag geen inhoud plaatsen of verspreiden die illegaal is of in strijd is met deze voorwaarden. Door Inhoud op de Diensten te plaatsen of te distribueren, verklaart en garandeert u dat (a) u alle rechten op de Inhoud bezit of gemachtigd bent om de Inhoud naar de Diensten te gebruiken, weer te geven en te distribueren en (b) de Inhoud niet en niet zal inbreuk maken op enig octrooi, auteursrecht, handelsmerk, recht op publiciteit of enig ander recht van derden, en geen wet of regelgeving schendt.Door Inhoud op de Diensten in te dienen of te plaatsen, verleent u DEZE WEBSITE het onherroepelijke, eeuwigdurende, royaltyvrije recht om deze Inhoud te reproduceren, weer te geven, uit te voeren, te publiceren, over te dragen, te distribueren, aan te passen en te promoten op elk medium en voor elk wettig doel , wereldwijd. Verder doe je afstand van alle morele rechten in verband met de Content.

 

Zodra u Inhoud naar de Diensten verzendt of plaatst, hoeft DEZE WEBSITE u geen verder recht te geven om het gebruik van dergelijke Inhoud te inspecteren of goed te keuren of om u voor dergelijk gebruik te compenseren. DEZE WEBSITE bezit alle rechten, titels en belangen in enige compilatie, collectief werk of ander afgeleid werk dat door DEZE WEBSITE is gemaakt met behulp van of met inhoud die op de Services is geplaatst. U bent als enige verantwoordelijk voor alles wat u op de Diensten plaatst en voor de gevolgen van het plaatsen van iets op de Diensten.

 

INHOUD GEPLAATST DOOR ANDERE GEBRUIKERS

DEZE WEBSITE is niet verantwoordelijk voor, en onderschrijft niet, Inhoud in berichten die door andere gebruikers op de Diensten zijn geplaatst. DEZE WEBSITE kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld, direct of indirect, voor enig verlies of schade die aan u is veroorzaakt of zou zijn veroorzaakt in verband met enige Inhoud die door een derde op de Diensten is geplaatst.

 

GEBRUIK VAN DIENSTEN

Imitatie van anderen, inclusief een werknemer of vertegenwoordiger van DEZE WEBSITE , of een andere gebruiker of persoon is verboden. U mag via de Services geen inhoud uploaden, distribueren of anderszins publiceren die lasterlijk, lasterlijk, obsceen, bedreigend, een inbreuk op de privacy of publiciteitsrechten, beledigend, illegaal of anderszins aanstootgevend is, die een strafbaar feit kan vormen of aanmoedigen, de rechten van een partij schenden, die anderszins aanleiding kunnen geven tot aansprakelijkheid, of een wet overtreden. U mag geen commerciële inhoud op de Services uploaden of de Services gebruiken om anderen te vragen voor een andere commerciële online service of andere organisatie. U mag zich niet bezighouden met het massaal downloaden van bestanden van de Services; de computerverwerkingskracht van de Services gebruiken voor andere doeleinden dan hierboven toegestaan; of de Services overspoelen met elektronisch verkeer dat is ontworpen om de werking ervan te vertragen of te stoppen. U mag geen koppelingen maken naar of van andere websites naar de Diensten zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DEZE WEBSITE . De Sites zijn sites voor algemene doeleinden en zijn niet gericht op kinderen jonger dan dertien (13). We staan niet toe dat kinderen onder de 13 jaar een account hebben. Onder voorbehoud van uw naleving van deze Voorwaarden, verlenen wij u een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt privilege voor toegang tot en gebruik van de Sites uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Dit voorrecht omvat geen wederverkoop of commercieel gebruik van de Sites. We kunnen uw toegang tot en gebruik van een Site op elk moment intrekken (ook als u deze Voorwaarden schendt), en niets hierin vormt een verklaring dat de Sites voor u beschikbaar zullen zijn voor uw toegang of gebruik.

 

LINKS VAN DERDEN

Van tijd tot tijd kan een Site, App of Dienst links bevatten naar en/of functionaliteit die interactie heeft met sites van derden die geen eigendom zijn van, beheerd worden door of beheerd worden door ons. Al dergelijke links en/of functionaliteit worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden en vormen geen goedkeuring door ons. Als u deze links gebruikt, verlaat u de Site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud, materialen of andere informatie die zich bevindt op of toegankelijk is vanaf een andere site of in de gegevensverzameling, het delen of de beschermingspraktijken van een dergelijke site. We onderschrijven, garanderen of doen geen verklaringen of garanties met betrekking tot een andere site; alle inhoud, materialen of andere informatie die zich op dergelijke sites bevindt of toegankelijk is; of eventuele resultaten die u kunt verkrijgen door het gebruik van dergelijke sites. We garanderen ook niet dat links en/of functionaliteit van derden beschikbaar of foutloos, ononderbroken, vrij van virussen en/of onbevoegde toegang zullen zijn, of anderszins aan uw vereisten zullen voldoen. ALS U BESLIST OM TOEGANG TE KRIJGEN OP EEN ANDERE SITE DIE GEKOPPELD IS NAAR OF VANAF DE SITES, DOET U DIT VOLLEDIG OP EIGEN RISICO.

 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN TIJD VOOR INDIENEN

BEHALVE WAAR VERBODEN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL DEZE WEBSITE ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, NALATIGHEID, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, PUNTITIEVE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE AAN HET GEBRUIK VAN OF GEVOLGSCHADE DE DIENSTEN OF DE PRESTATIES VAN DE GEREEDSCHAP OF PRODUCTEN, ZELFS ALS DEZE WEBSITE OF GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGERS VAN DEZE WEBSITE OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, DUS BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING IS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING EN U HEBT MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN. BEHALVE WAAR DAT WETTELIJK VERBODEN IS, KOMEN U EN WIJ ERMEE AKKOORD DAT ENIG GESCHIL, CONTROVERS OF CLAIM VOORTVLOEIEND UIT OF MET BETREKKING TOT DE VOORWAARDEN EN/OF UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE SITES OF APPS, ALLE VERKOCHTE PRODUCTEN OF DIENSTEN OF VERSPREID DOOR OF VIA DE SITES OF APPS, OF DE INHOUD MOET BEGINNEN WORDEN BINNEN EEN (1) JAAR NA DE DATUM DIE DE PARTIJ DIE DE CLAIM STELT VOOR HET EERST KENT OF REDELIJKERWIJS MOET WETEN VAN DE HANDELING OF NALATEN DIE TOT DE CLAIM GEEFT; EN ER IS GEEN RECHT OP ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEID VOOR ENIGE CLAIM DIE NIET BINNEN DIE TERMIJN WORDT INGEDIEND. DEZE SECTIE IS VAN TOEPASSING VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

 

VRIJWARING

Als voorwaarde voor het gebruik van de Services stemt u ermee in DEZE WEBSITE , haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers en leveranciers (gezamenlijk de "Serviceproviders") te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen voor alle verliezen , onkosten, schade en kosten, inclusief redelijke juridische kosten, die voortvloeien uit uw gebruik van de Services of een Tool, inclusief claims die beweerde feiten zijn die, indien waar, een schending zouden vormen van deze Voorwaarden of enige activiteit met betrekking tot uw account (inclusief nalatig of onrechtmatig gedrag) door u of een andere persoon die toegang heeft tot de Services met uw account.

 

PRODUCT BESTELLINGEN

Alle bestellingen die via de Diensten worden geplaatst, zijn onderworpen aan de acceptatie van DEZE WEBSITE . DEZE WEBSITE kan weigeren om een bestelling te accepteren of te annuleren, ongeacht of de bestelling al dan niet is bevestigd, om welke reden dan ook, en zonder aansprakelijkheid jegens u of iemand anders. Als uw betalingsmethode al in rekening is gebracht voor een bestelling die later wordt geannuleerd, zal DEZE WEBSITE u een terugbetaling geven.